Kontakt: Savez strukovnih društava i udruženja, Matija Korvina ulica 9., 24000 Subotica
Tel: 024/556-891, 024/553-106,
e-mail: savezsd@tippnet.rs