Vesti:

Svečano otvaranje nove zgrade Saveza

Savez Strukovnih Udruženja i Društava obeležava 59. godišnjicu rada u sopstvenim, renoviranim prostorijama. Svečano otvaranje nove zgrade održaće se 29. februara 2024. godine u 17 sati. Nakon toga, rukovodstvo će održati konferenciju za štampu. U nastavku programa sledi otvaranje izložbe karikturiste Atile Salaia. Želimo pružiti priliku svim umetnicima iz Subotice da se predstave i izlažu radove u našim prostorijama.


Godina 2015. je bila jubilarna, s obzirom da je Savez strukovnih društava i udruženja Subotice osnovan u martu 1965.Godine.

Savez strukovnih društava i udruženja Subotice nastao je početkom 1965.godine, na osnovu inicijative tadašnjeg Socijalističkog saveza radnog naroda Subotice. Odlučeno je da se rasformira Klub privrednika i da se osnuje Savez stručnih društava i udruženja Subotice, te da se pravo korišćenja objekta na adresi na kojoj se Savez i danas nalazi (do nedavno Engelsova, danas ulica Matije Korvina broj 9) prenesena buduću novu organizaciju koja će imati za cilj da objedinjava rad strukovnih društava, da koordinira njihovo delovanje i aktivnosti u svim sferama života koje su od opšteg društvenog značaja za celu Suboticu i njenu širu okolinu. Povodom 50 godina od osnivanja Saveza strukovnih društava i udruženja Subotica svečanost je bilo održano 05. novembra 2015. godine.

Počeo je program sa otvaranjem galerije Saveza sa izložbom Karolja Tertelija, posle Svečana Skupština i na kraju koktel.

Na svečanu skupštinu pozdravio prisutne Jenő Maglai gradonačelnik Subotice i Balint Juhas pomoćnik sekretara, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Povodom obeleževanja 50 godišnjice postojanja i rada Saveza dodeljene su zahvalnice i plakete za uspešan i dugogodišnji rad u okviru Saveza.

Sabo Šipoš Nataša
Vlahović Katalin
Jelica Santrač
Nemet Čila
Dr .Josip Stantić
ing. Jegeš Erne
Andraš Tot Bagi
Kovač Karolj
Dr .Andrija Peić
Dr .Mesaroš Gabar
Vlahović Zvonimir
Ištvan Hulo

Krajem 2011. god u članstvo Saveza su primljeni: UDRUŽENJE NOVINARA "HUNGAROMIKROFON" i UDRUŽENJE VOJVOĐANSKIH MAĐARA, DOKTORANATA,I ISTRAŽIVAČA VMDOK


U oktobru 2012 god. u članstvo Saveza su primljeni: UDRUŽENJE GRAĐANA "TALENTI BEZ GRANICA" i UDRUŽENJE KULT SUBOTICA


CENOVNIK IZNAJMLJIVANJA SALA

Na pola dana (8-13h ili 13-20h)
Mala sala 2000,00
Velika sala 3000.00
Obe 4000.00
Dodatna tehnička oprema (laptop, ozvučenje, projektor) 1500,00

Na ceo dan (8-20h)
Mala sala 3000,00
Velika sala 5000.00
Obe 7000.00

Popusti: na 3 dana 10%
na 6 dana 20%


Tokom januara i februara 2011 godine je Savez dobio nove članove, primljeni su Udruženje Pavafo, Udruženje za Mentalnu higijenu Antropos, Udruženje Resort, Eurologistik Udruženje odnosno Udruženje E-Regija, Vojvodjanski Omladinski Forum i Vamadisz.


Savez strukovnih društava i udruženja Subotica oglašava slobodno radno mesto:
Organizacioni sekretar
Vrsta zaposlenja: na neodredeno vreme sa probnim radom od 3 meseca
Lokacija: Subotica, Matije Korvina br.9
Radni zadaci i odgovornosti:
- organizacioni poslovi iz oblasti rada nevladinih organizacija u domenu organizovanja skupova, predavanja, prezentacija i slično,
- administrativni poslovi u koje spadaju i obračunski poslovi,
- rad na konkursnim materijalima za projekte kod raznih fondacija,
- vođenje projekata i rad u organima Saveza,
- praćenje propisa iz oblasti NVO.
Obrazovanje i kvalifikacije:
Viša školska sprema ekonomskog, pravnog ili tehničkog smera.
Prethodno radno iskustvo minimum 3.g. na sličnim poslovima.
Odlicno poznavanje rada na računaru, pismene i usmene komunikacije na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.
Svako ko ispunjava uslove konkursa, može dostaviti svoju biografiju na sledecu e-mail adresu:
savezsd@tippnet.rs
Krajnji rok za podnošenje prijava je 17. januar 2011. godine .


Savez i ove godine organizuje tradicionalni susret povodom završetka poslovne godine – Božića. Susret će se održati 22. decembra 2010.g. sa početkom u 12 časova. Sve članice srdačno očekujemo.


Savez je sa TISZK-om iz Kaloče zajednički podneo uspešan projekat na IPA program Evropske Unije. U sledećih 12 meseci,u okviru projekta, organizovaće se obuka logističkih stručnjaka u Mađarskoj i Srbiji.


Obaveštavamo članice, da rado objavljujemo vesti o radu pojedinih članica pod rubrikom Vesti. Molimo vas, da vesti koje želite objaviti dostavite stručnoj službi.


Obaveštavamo članice da (u slučaju lepog vremena) 01.04. (četvrtak) sa početkom u 16 časova organizujemo radnu akciju za sređivanje dvorišta Saveza. U radnoj akciji učestvuju zaposleni Saveza i predsednik I-O, ukoliko neko želi da nam se pridruži srdačno ga očekujemo.


A Szabadka Község Parasztjainak Egyesülete határonátnyuló partnerségi együttműködéssel foglalkoztatási lehetőségek bemutatóját szervez bajmokon. Csütörtökön április 1.-én dlután 4 órakkor a Dózsa György magyar müvelődési központban.


Savezu su dodeljena 500.000 HUF na jesenjem konkursu kolegija Domovinskog Fonda za lokalne samouprave i informatiku. Sredstva će se koristiti za opremanje informatičkog kabineta, sa ciljem da se organizuju informatičke obuke za članove civilnih organizacija.