Menadžment projekta

Stručni saradnici Udruženja po povoljnoj ceni vrše IZRADU KONKURSNIH DOKUMENTACIJA I BIZNIS PLANOVA uz obavljanje svih potrebnih pripremnih poslova za to.
Vršimo izradu konkursne dokumentacije koji zahtevaju značajniju pripremu, koji su raspisani u cilju saradnje Pograničnih i Evropskih regija, IPA programa koji podržavaju pristup Evropi, zatim konkurse raspisane od strane Evropske Unije, Saveta Evrope i njihovih institucija, kao i pripremu stručnih delova za raspisane konkurse inostranih, mađarskih, srpskih fondova, fondacija i ministarstava.
Naši stručni saradnici koji iza sebe imaju izradu uspešnih konkursa, kao i spisak referenci kojima mogu potvrditi svoju stručnost, vrše izradu i raznih biznis planova potrebnih za razne kreditne zahteve, kao i kompletne prateće dokumentacije za mala i srednja preduzeća.
Ukoliko niste sigurni koji od mogućih izvora sredstava su adekvatna za vas, besplatnim savetodavanjem ćemo vam pomoći u donošenju odluke.
Ne zaboravite da pred vašim preduzećem, ustanovom ili organizacijom samo sa jednim uspešnim konkursom mogu da se otvore potpuno nove prespektive.