ISTORIJAT NASTANKA SAVEZA I FLUKTUACIJA NJEGOVIH ČLANICA

Prema poznatim podacima, dva najstarija društva osnovana posle drugog Svetskog rata bila su: Društvo inženjera i tehničara i Društvo knjigovođa.

Savez kao forma udruživanja više društava u jednu asocijaciju nastao je 20. marta 1965 godine.

Obzirom na vreme u kome je nastao i društveno-političke prilike toga vremena osnovao ga je tadašnji Socijalistički savez radnog naroda Subotice.

Tada je Savez brojao osam društava i to:

-Društvo inženjera i tehničara
-Društvo ekonomista
-Udruženje pravnika
-Društvo farmaceuta
-Društvo pravnika u privredi
-Društvo računovodstvenih i finansijskih radnika
-Srpsko lekarsko društvo
-Aktiv novinara

Neka od nabrojanih društava koja su bila brojnija i strukovno razuđenija delovala su putem svojih podružnica.

-Tako je primera radi DIT brojao devet podružnica
-Društvo lekara osam podružnica
-Društvo računovodstveno finansijskih radnika imalo je podružnice u svim većim preduzećima i kombinatima.

Godine 1981 Savez se proširio sa još pet društava i to:

-Udruženje za zaštitu na radu
-Savez energetičara Vojvodine - podružnica Subotica
-Društvo psihologa
-Društvo arhitekata
-Društvo pedagoga

U periodu od 1981 do 1994 osnovana su i primljena u Savez još sledeća društva:

-Društvo urbanista
-Društvo ekologa "Rihard Čornai"
-Društvo računovođa i revizora (bivši RFR)
-Društvo veterinara i veterinarskih tehničara
-Opštinski savez zdravstvenih radnika
-Društvo pčelara
-Društvo socijalnih radnika

Godine 1995 osnovano je i primljeno u Savez Društvo za informatiku "Prof. Stjepan Han".

Od 1995 do danas u Savez su se uključila sledeća društva:

-Ekološko udruženje građana "Horizonti"
-Udruženje građana za zaštitu zdravlja, porodice i omladine "Trezven život"
-Društvo učitelja Subotice
-Jugoslovensko udruženje mađarskih inženjera i arhitekata
-Udruženje ljubitelja prirode "Riparia"
-Udruženje seljaka opštine Subotica
-Udruženje građana "Palić Forum"
-Udruženje građana "Etnolife"
-Asocijacija za razvoj opštine Subotice

Današnje stanje članica Saveza je sledeće:

-Društvo inženjera i tehničara
-Društvo ekonomista
-Društvo računovođa i revizora
-Savez energetičara Vojvodine - podružnica Subotica
-Društvo ekologa "Rihard Čornai"
-Opštinski savez zdravstvenih radnika
-Društvo za informatiku "Prof. Stjepan Han"
-Ekološko udruženje građana "Horizonti"
-Udruženje građana za zaštitu zdravlja, porodice i omladine "Trezven život"
-Društvo učitelja Subotice
-Jugoslovensko udruženje mađarskih inženjera i arhitekata
-Udruženje ljubitelja prirode "Riparia"
-Udruženje seljaka opštine Subotica
-Udruženje građana "Palić Forum"
-Udruženje građana "Etnolife"
-Asocijacija za razvoj opštine Subotice
-Udruženje za pozitivnu komunikaciju \„Klub 21\“
-Udruženje građana »Ostorka«
-Društvo za regionalne nauke
-Udruženje građana »CRO MEDIA«
-Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa »Protego«
-Društvo inovatora i pronalazača

Zaslužni pojedinci koji su vodili Savez i sačuvali ga do današnjih dana su samo čelni ljudi:

1965.god.
Seneš Đorđe dipl.ek.
Vidaković Ljudevit

1967.god.
Tili Tibor dipl.ing.
Dr Etela Rajčić

1973.god.
Marjanov Ilija dipl.vet.
Dr Stipan Zomborčević
Tili Tibor dipl.ing.

1976.god.
Dr Andrija Peić
Papić Danilo
Tili Tibor dipl.ing.
Šebešćen Vilmoš

1981.god.
Bači Šandor dipl.ing.
Riđički Stevan dipl.pravnik

1983.god.
Francišković Albert
Korponai Ibolja

1985.god.
Tili Tibor dipl.ing.
Kovač Karolj dipl.pravnik

1986.god.
Dr Josip Stantić
Kovač Karolj dipl.pravnik
1988.god.
Kovač Karolj dipl.pravnik
Željko Rakočević dipl.ing.

1994.god.
Dr Josip Stantić
Toth Bagi Andraš dipl.ing.

1998.god.
ing. Jegeš Erne
Toth Bagi Andraš dipl.ing.

2004.god.
Mr Hulo Ištvan
Vlahović Zvonimir dipl.ing.

2008.god.
Mr Hulo Ištvan

Osim nabrojanih pojedinaca postoji još poduži spisak onih koji su dali veliki doprinos radu Saveza i njegovih članica.

Njihova imena mogu se pronaći u povećoj arhivskoj građi Saveza i njegovih članica. Njihova imena nemoguće je nabrojati u ovoj kratkoj retrospektivi rada Saveza.

Uloga Saveza uvek je bila i ostala da objedinjava rad društava i da koordinira zajedničke aktivnosti i delovanje društava različitih struka u sferama života od opšteg društvenog značaja za grad Suboticu i njegove žitelje.

Vredno je napomenuti i to da je Savez koordinirao saradnju sa sličnim asocijacijama u zemlji i u susednoj Republici Mađarskoj.

Aktivnost članica Saveza naročito je izražena sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

U tadašnjim uslovima za podršku rada članica Saveza bila su tri zaposlena radnika.

Nastupanjem ekonomske krize, hiper inflacija, raspad SFRJ i ratovi u okruženju prouzrokovali su to da rad društava počinje da jenjava, neka se društva gase neka samo egzistiraju i tako nastupa težak period zadnje decenije 20-tog veka.

Savez je do skora jedva mogao finansirati rad jednog zaposlenog za pružanje administrativno - tehničkih i knjigovodstvenih usluga svojim članicama.
Tek od pre šest godine pored računovođe zaposlen je i organizacioni sekretar sa punim radnim vremenom koji pored rukovanja računarom, koristi Internet i savremeni softver za pisanje tekstova, govori pored srpsko, mađarskog i engleski jezik. Obučen je za rad na projektima i učestvuje u timovima za izradu istih.

Do početka 90-tih godina prošloga veka aktivnosti članica Saveza bile su finansirane delom iz budžeta, delom donacija od strane privrednih organizacija kao što su bile: Sever, Zorka, Bratstvo, Subotica-trans, Agrokombinat, Pionir i mnogi drugi.

Pored toga, finansiranje rada članica Saveza obezbeđivalo se putem dobrovoljnih priloga (Društvo lekara i zdravstvenih radnika) i izdavačke delatnosti izdavanjem časopisa "Novi privrednik" kasnije "Udruženi rad" u organizaciji Društva ekonomista.

Deo sredstava prikupljan je od članarina članstva dok standard stanovnika nije opao do te mere da je i članarina postala velika stavka u izdacima pojedinca.

Nastupanjem ekonomskih poteškoća 90-tih godina Savez se snalazio na razne načine da preživi. U tome mu je najviše pomogla Regionalna privredna komora Subotica i prilika da se neki delovi zgrade izdaju u zakup kako bi se osigurao minimalni priliv sredstava za finansiranje osnovnih aktivnosti.

U tim vremenima podršku Savezu, davali su Društvo energetičara, DIT i Društvo računovođa i revizora koji su ostvarivali prihode od edukativne delatnosti.