Društvo inovatora i pronalazača

NAZIV UDRUŽENJA Društvo inovatora i pronalazača
ADRESA 24000 Subotica, Matije Korvina 9
BROJ TELEFONA 024-556-891
E-MAIL ADRESA -
WEB ADRESA -
PREDSEDNIK UDRUŽENJA mr Laslo Vereb
BROJ ČLANOVA 25
KRATAK OPIS UDRUŽENJA 2006. Okupljanje pronalazača, pomoć u realizaciji istih. Okupljanje mladih.
REALIZOVANI PROJEKTI Izlaganje na sajmovima i izložbama inovacija. Grad Subotica, RPK – Subotica.
NAGRADE, PRIZNANJA Osvajanje nagrada i priznanja na raznim manifestacijama i izložbama.
MANIFESTACIJE, AKCIJE, itd. ORGANIZOVANE OD STRANE UDRUŽENJA Više predavanja i okruglih stolova u vezi inovacija, novih tehnologija obnovljivih izvora energije, itd.
PARTNERSTVO ILI ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA, INSTITUCIJAMA Savez strukovnih društava i drugi.