Szabadkai Paraszt Egyesület
Udruženje Seljaka Subotica
Farmers Association of Subotica

AZ EGYESÜLET NEVE

Szabadkai Paraszt Egyesület
Udruženje Seljaka Subotica
Farmers Association of Subotica

SZÉKHELY

Bajmok, Dózsa György u. 1.

TELEFON

+381 24 762 773

E-MAIL CÍM

office@agroportal.org.rs   

HONLAP

www.agroportal.org.rs

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Kiss Árpád

ALAPÍTÁS ÉVE

2002

TAGOK SZÁMA

21 alapító,  legtöbb 1800, jelenleg 415 aktív kedvezményezett tag

RÖVID LEÍRÁS A SZERVEZETRŐL

A Szabadkai Paraszt Egyesület, az egykori Vajdasági Parasztszövetség nyomdokait követő, jogutódként alakult. Nemformális szervezetként 1995.-ben kezdte tevékenységét és Nonprofit civil szervezetté 2002. januárjában vált, formálisan az agrárium és a vidékfejlesztés érdekképviseletére.
Mint a vajdasági paraszttársadalom fenntartható fejlődésének elősegítésén munkálkodó szervezet, nem kötődik szorosan a községi területhez.

Elsőrendü feladatának a vajdasági paraszt társadalom fenntartható versenyképesége mellett, a vidékfejlesztést segítő, szolgáltató, kapcsolatépítő szerepet tartja.

A hazai gazdaságszabályozás mechanizmusa mellett fontosnak tartjuk a gazdáink versenyképes-ségét növelő kapcsolatrendszer kialakítását. A határon átnyúló gazdaság és vidékfejlődését serkentő jó gyakorlat alkalmazását, minőségbiztosító rendszer müködtetését, a gazdálkodók,  kis- és középvállalkozások sikeresebb helyzetbe jutása céljából.
Tevékenységünket a bajmoki székhelyi irodánkon kívül Szabadkán a gazdakomunikációs irodánkban, valamint a fejlesztési irodákban bonyolítjuk

AZ EGYESÜLET FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

Gazdaképzés - Korszerü technológiák ismertetése
Agrármarketing
Fejlesztési lehetőségek feltárása
Közremüködés az őstermelők bejegyzésénél
Kérelmek- igénylések előkészítése agrártámogatások odaítélésére
Tanulmányutak, fórumok, konferenciák szervezése
Kiállításokon való megjelenés
Tanácsadás
Rokonszervezetekkel való együttmüködés és kapcsolattartás
Határon túli kapcsolatok tartása és ápolása
Vidékfejlesztés
Agroturizmus, falusi turizmus
Hagyományápolás
Környezetvédelem

AZ EGYESÜLET
KIEMELT
PROGRAMJAI

 

RAIC Program – Regionális Agrár Információs Centrum

SELECT program - Szelekciós Alapszolgálat az 
állattenyésztés fejlesztésére

Agrár és Vidékfejlesztés – Fejlesztési program

PROJEKTUMOK Támogatói

Phare CBC, Interreg III A, IPA/ HU-SRB, Apáczai Közalapítvány, Esély a Stabilitásra, Szülőföld Alap, USAID, Mezőgazdasági Minisztérium-Belgrád., Tartományi Mezőgazdasági Titkárság, Jogalkotási és Kisebségi titkárság, MNT, Szabadkai Önkormányzat.

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TERVEK

Harmonizált EU rendtartások alkalmazásának elősegítése

EGYÜTTMÜKÖDÉSI SZÁNDÉK

Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége
Mezőgazdászok Asszociációja – Asocijacija Poljoprivrednika, és több szakmapolitikai és önkormányzati intézmény,