Udruženje ljubitelja prirode „Riparia“ Természetbarátok Egyesülete

NAZIV UDRUŽENJA Udruženje ljubitelja prirode „Riparia“ Természetbarátok Egyesülete
ADRESA Matije Korvina 9
BROJ TELEFONA 024/556-89
E-MAIL ADRESA info@riparia.org.rs
WEB ADRESA www.riparia.org.rs
PREDSEDNIK UDRUŽENJA SEKEREŠ OTO
BROJ ČLANOVA 150
KRATAK OPIS UDRUŽENJA Udruženje ljubitelja prirode "Riparia" je nevladina organizacija osnovana 1999. godine sa sedištem u Subotici, koja se bavi posmatranjem i proučavanjem prirode, zaštitom biodiverziteta i popularizacijom zaštite životne sredine. Udruženje ima oko 150 članova, od kojih su 10 akreditovani prstenovači ptica.
Redovne aktivnosti društva obuhvataju:
 • Terenski istraživački rad, sa posebnim akcentom na ornitološka istraživanja
 • Prstenovanje ptica i monitoring njihovog kretanja
 • Sprovođenje mera aktivne zaštite sa ciljem očuvanja biodiverziteta
 • Organizovanje letnjih istraživačkih kampova
 • Organizovanje predavanja, seminara i konferencija
 • Objavljivanje elektronskih i štampanih publikacija sa ciljem popularizacije zaštite životne sredine

U okviru Udruženja, funkcionišu tri sekcije:
 • Sekcija za zaštitu i proučavanje ptica
 • Sekcija za prstenovanje ptica
 • Sekcija za hidroekologiju i zaštitu voda
REALIZOVANI PROJEKTI
 • Edukacija o zimskom prehranjivanju ptica u Subotici i okolini (2009, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine)
 • Uključivanje učenika bioloških sekcija lokalnih škola u aktivnu zaštitu sive vetruške (Falco vespertinus) u severnoj Vojvodini (2008, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine)
 • Aktivna zaštita populacije modrovrane postavljanjem veštačkih gnezdilišnih duplji (2008, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine)
 • Popularizacija prečišćavanja otpadnih voda u Vojvodini (2008, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i Lokalna samouprava Grada Subotice)
 • Aktivna zaštita modrovrane (Coracias garrulus) i crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Opštini Subotica (2007, Lokalna samouprava Grada Subotice)
 • Promocija prirodnih vrednosti i edukacija o zaštićenim prirodnim dobrima u okolini Subotice (2007, Lokalna samouprava Grada Subotice)
 • Kartiranje i monitoring zimovališta sove utine - Asio otus (2003-04)
 • Praćenje promena populacija bregunice - Riparia riparia i pčelarice - Merops apiaster u okolini Subotice (1999-2004)
 • Monitoring ptica za vreme gnežđenja u SRP "Selevenjske pustare" (2002)
 • Zimski kamp Selevenj: markiranje ptica (2001)
 • Revitalizacija divlje deponije u PP Palić (1999-2001)
MANIFESTACIJE, AKCIJE, itd. ORGANIZOVANE OD STRANE UDRUŽENJA
 • Eko kampovi na Tisi (2000-2009)
 • Eko kampovi na Ludašu (2008-2009)
 • Dvodnevna radionica „Zaštita modrovrane u Panonskoj niziji” (2008)
 • Svetski dan voda u Subotici – „Koliko znamo o prečišćavanju otpadnih voda“ (2008)
PARTNERSTVO ILI ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA, INSTITUCIJAMA Savez strukovnih društava i udruženja, Subotica