"Trezven život"Udruženje građana za zaštitu zdravlja, porodice i omladine

NAZIV UDRUŽENJA "Trezven život" Udruženje građana za zaštitu zdravlja, porodice i omladine
ADRESA 24 000 Subotica, Matija Korvina 9
BROJ TELEFONA 024 553 106
E-MAIL ADRESA -
WEB ADRESA -
PREDSEDNIK UDRUŽENJA Vracaric Tihomir
BROJ ČLANOVA 40
KRATAK OPIS UDRUŽENJA Godina osnivanja 1997.
Ciljevi:
* Jačanje telesnog i duhovnog zdravlja građana, posebno omladine
* Širenje navike trezvene uzdržanosti, suprostavljanje alkoholizmu i drugim štetnim uživanjima
* Razvijanje navika za harmoničan i zdrav život
* Razvoj sportskog i kulturnog života u društvu
* Zaštita braka i porodice, odgovorno prihvatanje i odgajanje dece
* Zaštita prava na zdrav ljudski život
* Delatnost Udruženja se usmerava na predavanja, održavanja skupova, izdavanje i širenje literature i na druge akcije koje su u skladu sa ciljevima i nazivom
NAGRADE, PRIZNANJA -
REALIZOVANI PROJEKTI Računari za Srednju medicinsku školu-Apaczai Közalapitvány
Oprema za stručni rad za Srednju medicinsku skolu- Apaczai Közalapitvány
Izdavanje stručni rečnik biologije- Apaczai Közalapitvány
MANIFESTACIJE, AKCIJE, itd. ORGANIZOVANE OD STRANE UDRUŽENJA Dani porodice
Razna preventivna predavanja
Zdravstveno savetovanje
Organizovanje dobrovoljno davanje krvi
PARTNERSTVO ILI ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA, INSTITUCIJAMA -