Szakegyesületek és társulatok szövetsége

IPA

Logisztikai ügyintéző képzési program

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország - Szerbia


Európa fokozatos integrálódásával az üzleti és kereskedelmi kapcsolatok is mind
egységesébbé válnak. A kereskedelmi és szállítmányozási tevékenységeket egymásra
utalság jellemzi. A logisztika fejlesztése kitörési lehetőséget jelent a magyar-szerb
határvidék mindkét oldala számára, mivel Europa szívében fontos csomópontot és
elosztó központot képvisel. Ezzel szemben a logisztikai oktatás tartalma, minősége,
szintje elmarad a munkaerő-piaci igényektől. Magyarországon immár komoly
hagyománya van a logisztikai szakma oktatásának és annak gyakorlatba való
átültetésének, azonban elsősorban a határ szerbiai oldalán hiány van a jól képzett
szakemberekből és oktatási programokból. A projekt általános célja a határmenti térség
geostratégiai helyzetét kihasználva szakoktatás megszervezése, ami a közös oktatáson
túl hozzájárul a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez is. A projekt célja
a Magyarországon már bevált logisztikai ügyintéző képzési rendszer korszerűsítése,
szerbiai viszonylatokhoz adaptálása és megvalósítása, ami a logisztika és más
gazdasági tevékenységek serkentéséhez vezet. A projekt a célját pályakezdő és
vállalkozó személyek szakmai kompetenciájának fejlesztésén keresztül kívánja elérni a
foglalkoztatottság növelése érdekében. Az egy éves projekt gerincét a határon átnyúló
magyar szerb logisztikai tananyagfejlesztés, majd ezt követően az új tananyaggal
kísérleti oktatás megvalósítása képezi. A tanulócsoportból Szerbiában kiválasztott
hallgatók számára trénerképzéssel zárul. A projekt közvetlen célcsoportját Csongárd
megye és Észak Bácska körzet érettségizett, vagy pályakezdő diplomás fiatalok
alkotják. A képzés elengedhetetlenül fontos még a térség gazdasági szakemberei,
vállalkozók számára, akik munkájához fontos ismeret a logisztika, valamint működő
logisztikai vállalkozásoknak is. A projekt célja hogy egy közös szakmai képzésnek
köszönhetően a jelentkezők magas szintű tudást kapjanak, azonos felkészítést, ami
üzletvitelük sikerességéhez vezet, valamint a határon átívelő kapcsolataikon keresztül
gyümölcsöző együttműködést alakítsanak ki egymással. A határon átívelő hatást erősíti
mindkét ország legjobb tapasztalatainak átadádása (best practice) és a projekt során
kialakuló szakmai és üzleti kapcsolatok. A képzéssel kialakult partnerség a
gyakorlóhelyek tekintetében egy folyamatos további együttműködést is feltételez.

EU-IPA