REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG

A SZERVEZET ELNEVEZÉSE REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG
SZÉKHELY SZABADKA, CORVIN MÁTYÁS 9.
TELEFON 024/670-850
E-MAIL CÍM info@rtt.org.rs riczandras@rcgroup.co
HONLAP www.rtt.org.rs
A SZERVEZET ELNÖKE Ricz András
TAGOK SZÁMA 30
RÖVID LEÍRÁS A SZERVEZETRŐL

Történeti háttér:

A Regionális Tudományi Társaság azért alakult, hogy összefogja mindazon tapasztalt és fiatal szakembereket, akik a regionális tudomány vagy valamely hozzá kapcsolódó tudományág képviselői, és hajlandóak munkájukkal a régió és a közösség fejlesztésében tevékenyen részt venni. A Regionális Tudományi Társaság a Magyar Regionális Tudományi Társaság vajdasági partnere, úgy is mondhatnánk, hogy az egész Kárpát-medencét behálózó regionális társaságok egyike.

Az egyesület céljai és feladatai:

 • a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson,
 • bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe, s ezzel terjessze a hazai tudományos eredményeket,
 • kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival, a tudományos eredmények ismertetésére, befogadására, a regionális politikák kialakításában tevőlegesen részt vegyen,
 • konferenciák, tanácskozások szervezésével járuljon hozzá a tudományterület eredményei minél szélesebb körben megismerhetők, és felhasználhatók legyenek.

Mindezen általános feladatok mellett a társaság céljául tűzte ki a fent említett problémák megoldásában való részvételt, regionális és lokális jellegű fejlesztési tervek készítését, illetve az ilyen munkákban való szakértői részvételt.
Társaságunk nyitva áll mindenki előtt, aki e tudományág vagy valamely kapcsolódó tudományban tevékenykedik, vagy csak érdeklődik a téma iránt.
Szívesen látunk mindenkit, aki tevékenységével részt venne a Társaság munkájában, mert számos feladat elvégzése vár ránk.
Rendelkezésre állunk mindazok számára, akik fejlesztési tevékenységgel foglalkoznak, vagy kénytelenek foglalkozni és szükségük van az általunk létrehozott tudásbázisra. Segíteni szeretnénk az önkormányzatoknak, helyi közösségeknek, fejlesztési központoknak, helyi fejlesztési csoportoknak, hogy fejlesztési terveiket a lehető legnagyobb szakértelemmel tudják elkészíteni.
MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTUMOK

Megvalósult programok és projektumok:

14 tudományos kutatási program:

 • Vajdasági többségében magyarlakta községeinek fejlesztési tervének kidolgozása 2006-2007
 • Szabadka Község Gazdaságfejlesztési tervének Mactor elemzése 2007
 • Felnőttoktatási háló projekt 2008
 • Mezőgazdasági felnőttoktatási hálózat projekt 2008
 • Szerb regionális stratégia elemzése 2008
 • A vajdasági magyarság életminőségének felmérése 2008
 • Felnőttoktatási stratégia kidolgozása 2009
 • The structural characteristics and potentials of human resource development regarding
 • to EU accession in the north region of the Autonomous Province of Vojvodina 2009- 2010
 • A vajdasági szórványmagyarság oktatási stratégiája 2010
 • Innoaxis – The border as axis of innoavation 2010-2011
 • SPF - Network - South Pannon Food Chain Network 2010-2011
 • A vajdasági magyarság médiafogyasztási szokásai felmérés 2011
 • A Vajdasági Magyar Civil Fejlesztési Stratégia 2012
 • Seerisk 2013
A SZERVEZET ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEK, MEGMOZDULÁSOK

8 kötet megjelentetése:

 • Kistérségek életereje, Délvidéki fejlesztési lehetőségek, RTT, Szabadka, 2006, Gábrity
 • Molnár Irén, Ricz András (szerk.).
 • Kistérségi távlatok, Swot és mactor elemzés Délvidék regionális fejlesztéséhez, RTT,
 • Szabadka, 2007 Somogyi Sándor, Mirnics Zsuzsa (szerk.).
 • Mactor Partnerek és célok viszonyainak értékelése, Szabadka, 2008, Somogyi Sándor,
 • Lakner Zoltán, Kajári Karolina.
 • Képzetteké a jövő, A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában, Szabadka, 2008, Gábrity Molnár Irén (szerk.).
 • Évkönyv 2007, Szabadka, 2008, Somogyi Sándor. (szerk.).
 • Évkönyv 2008, Szabadka, 2009, Somogyi Sándor. (szerk.).
 • Lendületben a regionális tudományig, Tiszteletkötet Dr. Somogyi Sándor részére,
 • Szabadka, 2010, Ricz András, Takács Zoltán (szerk.).
 • Évkönyv 2009, Szabadka, 2010, Somogyi Sándor. (szerk.).

1 folyóirat folyamatos kiadása:

2009 óta folyamatosan megjelenik a Deturope the Central European Journal of Regional Development and Tourism c. internetes folyóiratunk. Elérhető http://www.deturope.eu internetes címen.

6 konferencia szervezése:

 • 2006. december 22. Vajdasági többségében magyarlakta községeinek fejlesztési tervének bemutatása
 • 2007. november 16. I. Vajdasági Regionális Fejlesztési konferencia „Mit tegyünk–mit tettünk?”
 • 2009. március 6.-án. A Kárpát-medencei regionalizmus útján…
 • 2009. november 12-13.A Magyar Regionális Tudományi Társaság VII. Vándorgyűlése
 • 2010. november 16. Az Innoaxis projekt nyitó konferenciája, RTT 5 éves jubileumi közgyűlése
 • 2013. október 19. II. Szeged-Szabadka határ menti konferencia
 • PARTNERSÉG VAGY TAGSÁG MÁS SZÖVETSÉGEKBEN, INTÉZMÉNYEKBEN

  Partnereink:

  Magyar Regionális Tudományi Társaság, MTA Regionális Kutatások Központja, Vojvodina Cess, Vajdasági Ifjúsági Fórum, Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége;

  Támogatóink:

  Szülőföld Alap, Magyar Tudományos Akadémia, Vajdaság AT Kormányának különböző titkárságai, Magyar Nemzeti Tanács, Szekeres László Alapítvány, Szabadka Város, Apáczai Alapítvány, IPA Magyarország-Szerbia Határon átívelő programja;