A SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS TAGSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA


A rendelkezésre álló adatok szerint, a második Világháború után alakult két legrégibb egyesület a: Mérnökök és Technikusok Egyesülete, valamint a Könyvelők Egyesülete.

A Szövetség, mint több egyesület egy szövetségbe való társulása, 1965 március 20-án alakult.

Tekintettel alakulásának idejére, valamint az akkor uralkodó társadalmi-politikai viszonyokra, megalapítója az akkori Szabadka Dolgozó Népének Szocialista Szövetsége volt.

Akkoriban a Szövetség nyolc egyesületből állt, ezek pedig a:

-Mérnökök és Technikusok Egyesülete
-Közgazdászok Egyesülete
-Jogászok Egyesülete
-Gyógyszerészek Egyesülete
-Gazdasági Jogászok Egyesülete
-Könyvelési és Pénzviteli Dolgozók Egyesülete
-Szerb Orvosok Egyesülete
-Újságírók Aktívája

A felsorolt egyesületek közül a legtömegesebbek és szakmailag legfejlettebbek szakosztályaikon keresztül tevékenykedtek.

-Így például a MTE kilenc szakosztállyal rendelkezett
-Az Orvosok Egyesülete nyolc szakosztállyal
-A Könyvelési és Pénzviteli Dolgozók Egyesületének pedig minden nagyobb vállalatban és szövetkezetben volt szakosztálya.

1981-ben a Szövetség újabb öt egyesülettel bővült, ezek a:

-Munkavédelmi Dolgozók Egyesülete
-Vajdasági Energetikusok Szövetsége – Szabadkai Alosztálya
-Pszichológusok Egyesülete
-Építészek Egyesülete
-Pedagógusok Egyesülete

1981 és 1994 között a következő egyesületek alakultak és nyertek felvételt a Szövetségbe:

-Urbanisták Egyesülete
-»Csornai Richárd« Ökológusok Egyesülete
-Könyvelők és Könyvvizsgáló Egyesülete (a valamikori KPDE)
-Állatorvosok és Állatorvosi Technikusok Egyesülete
-Egészségügyi Dolgozók Községi Szövetsége
-Méhészek Egyesülete
-Szociális Munkások Egyesülete

1995-ben megalakult és felvételt nyert a Szövetségbe a "Prof. Stjepan Han" Informatikusok Egyesülete.

1995-től napjainkig a következő egyesületek kapcsolódtak be a Szövetségbe:

-"Horizontok" Polgárok Ökológiai Egyesülete
-"Józan élet" Polgárok Egészség-, Család- és Ifjúságvédelmi Egyesülete
-Szabadkai Tanítók Egyesülete
-Jugoszláviai Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete
-"Riparia" Természetkedvelők Egyesülete
-Szabadka Község Parasztjainak Egyesülete
-"Palics Forum" Polgárok Egyesülete
-"Etnolife" Polgárok Egyesülete
-Szabadka Község Fejlesztési Társulása
-»Pannonia« Fotó Klub

A Szövetség jelenlegi tagsága a következő egyesületekből áll:

-Mérnökök és Technikusok Egyesülete
-Közgazdászok Egyesülete
-Könyvelők és Könyvvizsgálók Egyesülete
-Vajdasági Energetikusok Szövetsége – Szabadkai Alosztály
-"Csornai Richárd" Ökológusok Egyesülete
-Egészségügyi Dolgozók Községi Szövetsége
-"Prof. Stjepan Han" Informatikusok Egyesülete
-"Horizontok" Polgárok Ökológiai Egyesülete
-"Józan élet" Polgárok Egészség-, Család- és Ifjúságvédelmi Egyesülete
-Szabadkai Tanítók Egyesülete
-Jugoszláviai Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete
-"Riparia" Természetkedvelők Egyesülete
-Szabadka Község Parasztjainak Egyesülete
-"Palics Forum" Polgárok Egyesülete
-"Etnolife" Polgárok Egyesülete
-Szabadka Község Fejlesztési Társulása
-„Klub 21“ Egyesület a Pozitív Kommunikációért
-»Ostorka« Polgárok Egyesülete
-Regionális Tudományi Társaság
-»CRO MEDIA« Polgárok Egyesülete
-»Protego« Környezet és Építészeti Örökség Védelmi és Fejlesztési Egyesület
-Újítók és Feltalálók Társasága


Azok a kiváló személyek akik a Szövetséget vezették és akiknek köszönhetően az napjainkig fennmaradt, a következők:

1965.
Seneš Đorđe okl.közgazdász
Vidaković Ljudevit

1967.
Tili Tibor okl.mérnök
Dr Etela Rajčić

1973.
Marjanov Ilija okl.állatorvos
Dr Stipan Zomborčević
Tili Tibor okl.mérnök

1976.
Dr Andrija Peić
Papić Danilo
Tili Tibor okl.mérnök
Sebestyén Vilmos

1981.
Bacsi Sándor okl.mérnök
Riđički Stevan okl.jogász

1983.
Francišković Albert
Korponai Ibolya okl.pszichológus

1985.
Tili Tibor okl.mérnök
Kovács Károly okl.jogász

1986.
Dr Josip Stantić
Kovács Károly okl.jogász

1988.
Kovács Károly okl.jogász
Željko Rakočević okl.mérnök

1994.
Dr Josip Stantić
Tóth Bagi András okl.mérnök

1998.
Jeges Ernő mérnök
Tóth Bagi András okl.mérnök

2004.
Mgr. Hulló István
Vlahović Zvonimir okl.mérnök

2008.
Mgr. Hulló IstvánA felsoroltak mellett még hosszú azoknak a névsora akik nagymértékben hozzájárultak a Szövetség és tagegyesületeinek munkájához.

Nevüket lehetetlen egy ilyen rövid visszatekintésben felsorolni, de megtalálható a Szövetség és tagegyesületeinek terjedelmes levéltárában.

A szövetség szerepe mindig is az volt és maradt, hogy egyesítse az egyesületek munkáját, valamint, hogy koordinálja a különböző szakegyesületek közös tevékenységeit az élet azon szféráiban melyek általános társadalmi jelentőséggel bírnak Szabadka Város és annak lakossága számára.

Említésre méltó az is, hogy a Szövetség koordinálta az együttműködést a hasonló társulásokkal belföldön és a szomszédos Magyar Köztársaságban.

A Szövetség tagegyesületeinek aktivitása, különösen a műlt század 70-es, 80-as éveiben volt kifejező.

Az akkori viszonyok között a Szövetség tagegyesületeinek munkáját három alkalmazott látta el.

A gazdasági válság bekövetkezése, a hiper infláció, a JSZSZK széthullása valamint a közvetlen környezetben dúló háborúk mind ahhoz vezettek, hogy az egyesületek aktivitásai csökkentek, voltak olyan egyesületek melyek megszüntek, mások csupán formálisan maradtak fennt, így a 20. Század utolsó évtizede nehéz időket hozott.

A Szövetség a közelmúltig alig tudta biztosítani a szükséges pénzforrásokat egy alkalmazott foglalkoztatására, aki az adminisztratív és könyvelési feladatokat végezte a tagegyesületek számára.
Mindössze hat évvel ezelőtt teremtődtek meg a feltétele arra, hogy a könyvelő mellett egy szervező titkárt is alkalmazzon a Szövetség teljes munkaidőben.

A műlt század 90-es éveinek elejéig a Szövetség tagegyesületeinek tevékenységeit részben a költségvetésből, részben pedig a gazdasági szervezetek adományaiból valósította meg, mint amilyenek a Sever, Zorka, Bratstvo, Suboticatrans, Agrokombinat, Pionir és sokan mások.

Emellett, a Szövetség tagegyesületeinek tevékenységeire szükséges pénzügyi forrást önkéntes adományokból (Orvosok és Egészségügyi Dolgozók Egyesüete) és folyóiratok publikálásából ("Novi privrednik" majd később az "Udruženi rad" a Közgazdászok Egyesületének kiadásában) biztosították.

A források egy részét a tagokt által befizetett tagsági díjakból biztosították mindaddig míg a lakosok életszinvonala olyan alacsonyra nem csökkent, hogy a tagsági díj kifizetése nagy tehernek számított a tagok számára.

A 90-es években bekövetkezett gazdasági nehézségek folyamán a Szövetség különböző módokat keresett arra, hogy fennmaradjon. Ebben legnagyobb segítséget a Körzeti Gazdasági Kamara nyújtott, valamint az a lehetőség, hogy az épület egy részét bérbe adják, annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek a minimális pénzügyi feltételeket az alaptevékenységek megvalósításához.

Ebben az időkben a Szövetséget az Energetikusok Egyesülete, a DIT és a Könyvelők és Könyvvizsgálók Egyesülete támogatta, akik oktatási tevékenységből jutottak bevételekhez.