Društvo učitelja Subotice

NAZIV UDRUŽENJA Društvo učitelja Subotice
ADRESA Matije Korvina 9 Subotica
BROJ TELEFONA O24 553 106/069 42 79 133
E-MAIL ADRESA savezsd@tippnet.rs
PREDSEDNIK UDRUŽENJA mr Jelica Santrač
BROJ ČLANOVA 172
KRATAK OPIS UDRUŽENJA Društvo učitelja Subotice
Centar za informisanje i stručno usavršavanje profesora razredne nastave – učitelja osnovano je 2001.g.
Ciljevi i zadaci DUS-e su: sreučno pedagoško usavršavanje svojih članova;
razvijanje naučno- istraživačkih radova u oblasti obrazovno-vaspienog rada sa decom osnovnoškolskog uzrasta; učestvovanje u inoviranju obrazovno-vaspitnog rada; unapređivanje pedagoške teorije i prakse; saradnja sa institucijama i organizacijama koje obrazuju i usavršavaju nastavni kadar
(Učiteljski fakulteti, Pedagoški fakulteti, Ministarstvo prosvete i sl.); izdavaštvo; studijska putovanja.
Organizovanje stručno-naučnih skupova (seminara, Sabora, simpozijuma, smotri i kulturnih sadržaja).
Društvo učitelja Subotice je šlan Udruženja Vojvođanskih učitelja i Saveza učitelja Republike Srbije.
NAGRADE, PRIZNANJA Društvo učitelja Subotice je u više navrata dibijalo priznanja za svoj rad od strane Udruženja Vojvođanskih učitelja i Saveza učitelja R Srbije a od pojedinaca ističe se priznanje Udruženja učitelja Vojvodine mr Jelici Santrač za doprinos unapređenju pedagoškog rada sa učenicima pri bolnici.
REALIZOVANI PROJEKTI Društvo učitelja Subotice je realizovalo projekat Učitelj u bolnici, 2007. uz podršku Pokrainskog sekreterijata za obrazovanje i kulturu, Novi Sad.
MANIFESTACIJE, AKCIJE, ORGANIZOVANE OD STRANE UDRUŽENJA Društvo učitelja Subotice je pored učešća na Saborima učitelja Republike Srbije i Dani učitelja organizovalo veći broj kulturno umetničkih programa povodom obeležavanja Dana žena i Svetosavskih dana; humanitarnih akcija za učenike na Kosovu i ugeoženih marginalnih grupa.
PARTNERSTVO ILI ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA, INSTITUCIJAMA Društvo učitelja Subotice je sem Saveza učitelja R Srbije i Udruženja učitelja Vojvodine član Saveza strukovnih udruženja Subotice.