EKOLOŠK UDRUŽENJE GRAĐANA "HORIZONTI" SUBOTICA

NAZIV UDRUŽENJA EKOLOŠK UDRUŽENJE GRAĐANA "HORIZONTI" SUBOTICA
ADRESA 24000 Subotica, Matije Korvina 9
BROJ TELEFONA 024-553-106, 024-556-891
E-MAIL ADRESA kserodeti@yahoo.com, savezsd@tippnet.rs
WEB ADRESA -
PREDSEDNIK UDRUŽENJA JANKOVIĆ MILUTIN, MRKONJIĆ JASMINA, BOŠNJAK ANA
BROJ ČLANOVA Organizacija broji 20-tak članova/ca različite profesije i interesovanja.
KRATAK OPIS UDRUŽENJA I - Ekološko udruženje građana ''HORIZONTI'' je osnovano 1999. godine sa zadatkom da poboljša ekološko informisanje javnosti uopšte u cilju razvoja ekološke kulture, svesti i savesti o značaju očuvanja i unapređenja životne sredine. Jedan od ciljeva je povezivanje ekoloških organizacija u gradu, uspostavljanje komunikacije i protok informacija među njima, kao i informisanje javnosti o njihovom radu da bi se iniciralo uključivanje građana u akcije NVO.
REALIZOVANI PROJEKTI Prva akcija EUG “HORIZONTI” bila je uspostavljanje Eko-telefona u opštinskom Odeljenju zaštite životne sredine za prijavu slučajeva ugrožavanja čovekove okoline. Tada 5. juna 2000. godine simbolično na Svetski dan zaštite životne sredine, sačinjen je prvi registar 13 nevladinih ekoloških organizacija u gradu što je urađeno uz podršku opštine.
Od kraja 2000. do početka 2001. godine, u periodu od šest meseci realizovan je projekat - emitovanje serija emisija “Upoznajte nas i pridružite nam se” na četiri lokalne radio – stanice u cilju predstavljanja aktivnosti ekoloških organizacija u Subotici, ali i informisanje javnosti o svim važnijim ekološkim događajima kod nas i u inostranstvu. Drugi projekat je štampanje ekološkog informatora “HORIZONTI” sa istim ciljem kao i radio – emisija, uz poseban naglasak na izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana. Realizovan je i projekat “Bez divljih deponija otpada – molim !” koji je podrazumevao medijsku i javnu kampanju za prijavljivanje lokacija divljih deponija otpada od strane građana i izradu registra lokacija u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo” i Opštinskim odeljenjem za zaštitu životne sredine. Sa školskim ustanovama, subotičkom opštinom i komunalcima realizovan je projekat ''Subotica zna šta je kompostiranje''.Projekat „EKOLARAC U ODBRANI PRIRODE“ realizovan je u saradnji sa Dečjim pozorištem Subotica u okviru kojeg je napravljena lutkarska ekološka predstava za decu Pao s kruške,koja je uvrštena u redovan repertoar pozorišta.U toku je projekat VRATI PRIRODI,ONA PAMTI-KOMPOSTIRAJ!
Inače, predstavnici ove organizacije su bili angažovani na projektima javne i medijske kampanje o značaju izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) u Subotici zajedno sa Udruženjem “TERRA' S” koje je finansirao Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Beogradu. EUG “HORIZONTI” su inicijatori uspostavljanja Ekološke ulice u centru grada, manifestacija obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine 5 jun.